Indkaldelse til generalforsamling

Den 19. marts kl. 18-21 afholder Center for Podcasting foreningens årlige generalforsamling. Stedet er Dansk Journalistforbunds kursuslokale, Gammelstrand 50, 1202 København K.

Tilmelding
Tilmeld dig til generalforsamlingen via denne facebookbegivenhed

Forslag til behandling på generalforsamlingen
Har du som medlem et forslag, du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal det sendes til formanden. Deadline for indkomne forslag er 12. marts. Skriv til niels@centerforpodcasting.dk

Valg til bestyrelsen
Vedtægterne dikterer at næstformandsposten og de fire menige medlemmer er på valg i år.
•    Søren Brunsgaard (Interessevaretagelse) genopstiller som menigt medlem
•    Ib Poulsen (Forskning) genopstiller som menigt medlem
•    Sebastian Wiinblad ønsker at genopstille som suppleant.
•    Andreas Foldberg genopstiller ikke.
•    Nikolaj Rasmussen genopstiller ikke som næstformand.

Valg udover de vedtægts bestemte poster
•    Formandsposten. Niels Sørensen (formand) ønsker at træde tilbage på grund af familieforøgelse og heraf manglende tid til at sikre CFP’s interesser. Han stiller ikke op igen.
•    Kasserer. Kenneth Larsen er trådt tilbage som kasserer i årets løb. Han stiller ikke op igen.

Så der er i år plads til nye medlemmer i bestyrelsen. Ønsker du at bidrage til podcastDK gennem bestyrelsesarbejde i Center for Podcasting, må du gerne meddele dit kandidatur til formanden inden generalforsamlingen.

Kontakt
Har du spørgsmål vedrørende arbejdet er du meget velkommen til at skrive til bestyrelsen. Find kontaktinformationer her: http://centerforpodcasting.dk/kontakt/

Stemmeberettiget?
Stemmeberettigede til årets generalforsamling er medlemmer. Hvis ikke du er medlem, må du gerne deltage, du er bare ikke stemmeberettiget.

Du kan melde dig ind her: http://centerforpodcasting.dk/medlem/

Dagsorden
•    Valg af dirigent og referent
•    Beslutningspræmis for denne generalforsamling
•    Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
◦    Året der er gået
◦    Projekter der peger ind i 2018
•    Fremlæggelse af regnskab til orientering
•    Fremlæggelse og godkendelse af handlingsplan for indeværende regnskabsår
•    Fremlæggelse og godkendelse af budget for det indeværende regnskabsår og bestemmelse af kontingent.
•    Forslag til ændringer i vedtægterne fra bestyrelsen
•    Valg af bestyrelse og suppleanter
◦    Hvilke poster udløber i år
◦    Status på genopstilling fra bestyrelsen
◦    Nye opstillinger til bestyrelsen?
•    Indkomne forslag
•    Eventuelt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *