Bestyrelsens medlemmer og deres fokusområder:

 

 

 

Søren Brunsgaard (formand) – Interessevaretagelse, politik, KODA osv.
soren@centerforpodcasting.dk

 

 

 

 

Andrew Davidson (næstformand) –
andrew@centerforpodcasting.dk

 

 

 

 

Ib Poulsen – Forskning og samarbejde med universiteterne
ib@centerforpodcasting.dk

 

Jonas Sølberg –  Workshops og events

 

 

 

Trine Schou
trine@centerforpodcasting.dk

 

 

 

 

Siri Bonde (kasser)
siri@centerforpodcasting.dk

 

Mark Sinclair Fleeton –
mark@centerforpodcasting.dk

 

 

 

Maria Teglkamp (suppleant) – Digital marketing
maria@centerforpodcasting.dk

 

 

 

 

Sebastian Lundqvist – (suppleant) Kommunikation og sociale medier
sebastian@centerforpodcasting.dk

 

 

 

 

 

Mogens (maskot)